ข่าวเด่นการศึกษาไทย

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ก.ค.ศ.ไฟเขียวขึ้นบัญชี 60/2 ตามตำแหน่งว่างจริง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ทราบถึงกรณีการฟ้องร้องศาลปกครองกรณีการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 19 ตำแหน่งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการฟ้องร้องในศาลปกครองว่าขณะนี้ผู้ฟ้องร้องได้มีการถอนฟ้องแล้ว ฉะนั้นจากนี้ไป สพฐ.จะไปดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยจะนำเรื่องนี้หารือในคณะอนุกรรมการระบบที่ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ที่มีปลัด ศธ.เป็นประธาน เพื่อดำเนินการสรรหาโดยเร็วเนื่องจากหลายพื้นที่ว่างมานาน


รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าววต่อว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีการประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาร้อยละ 60 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในการสอบคัดเลือกครั้งที่ผ่านมาปี 2555 ว่า ให้ใช้เกณฑ์ตัดสินร้อยละ 60 และให้ขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านร้อยละ 60 เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างในปัจจุบันและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการในสองปีงบประมาณ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 บางส่วนไม่ได้รับการขึ้นบัญชี โดยเชื่อว่าการคำนวณตำแหน่งว่างมีความคลาดเคลื่อน จึงเรียกร้องขอให้มีการสำรวจข้อเท็จจริง เพื่อหาอัตราว่างที่ตรงกับความเป็นจริง โดยที่ประชุมได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปสำรวจข้อมูลดังกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุดโดยเร็ว ทั้งนี้ หากได้ข้อมูลอัตราว่างมากกว่าที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะให้ประกาศขึ้นบัญชีเพิ่มเติมโดยพิจารณาเพิ่มจากผู้ที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปเพิ่มเติมโดยให้นับเวลาการขึ้นบัญชีสองปีนับตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีไว้ในครั้งที่ผ่านมา

มติชน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ครม.เห็นชอบปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครู

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  ครม.เห็นชอบปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปี 2556 และ 2557 ตามที่กระทรวงศึกษาเสนอ เพื่อให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และยึดโยงตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนี้

1.บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย ให้ปรับอัตราใหม่เป็น 15,050 บาท จากเดิม 11,920 บาท

2.ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท จากเดิม 12,530 บาท 

3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท จากเดิม 12,530 บาท


4.ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท จากเดิม 15,430 บาท 5.ปริญญาโททั่วไป อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาทจากเดิม 15,430 บาท 6.ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 18,690 บาท จากเดิม 16,570 บาท และ 7.ปริญญาเอก อันดับครูผู้ช่วย 21,150 บาท จากเดิม 19,100 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

1 ประโยค เติมฝัน พันกว่าชีวิต

             วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การประชุมนัดประวัติศาสตร์ ของคบท. ณ ห้องประชุมกาญจนิกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 

1 ประโยค   ของ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ที่ทำเอาชาว 60/2 แทบกระโดตัวลอย มาฟังกันครับ

 "ท่านเป็นผู้รับใช้ครู พวกเราไม่จำเป็นต้องมาขอบคุณท่าน มันเป็นหน้าที่ของท่านต้องดูแลครู ตามตำแหน่งของท่าน ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะประถม ต้องรู้ดี เรื่องของพวกเรา ท่านจะให้ขึ้นบัญชีทั้งหมด และบรรจุข้ามกลุ่มได้ เพราะรู้ว่า บรรจุประถมหมดแล้วยังมีตำแหน่งเหลือมากมาย ส่วนมัธยมนั้นคนเหลือมาก ก็ให้ไปบรรจุประถมให้หมดตามความสมัครใจ แล้วย้ายกลับภายหลัง เมื่อหมดเรื่องนี้แล้วจึงค่อยสรรหาใหม่ ตราบใดที่ยังไม่แก้ปัญหาพวกเรา จะสรรหาใหม่ไม่ได้"

          เป็นงัยหละครับ พี่น้องที่สอบผ่านเกณฑ์ 60 ฟังแล้ว ชื่นใจรึเปล่า  ทั้งหมดทั่งมวล ก็คงต้องขอยกนิ้วให้ คบท. และพี่น้องหลายๆท่านที่ร่วมต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่อย่างเหนียวแน่น แม้ผมเองจะไม่มีโอกาสไปร่วมงานกับท่านเหล่านั้นด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ก็เชียร์สุดใจ และขอกราบงามๆบนหัวใจที่เสียสละของพวกท่านทุกๆคน


วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บิ๊กร.ร.เฮ!แต้มเกิน 60% ขึ้นบัญชีทุกคน เล็งชงก.ค.ศ.รื้อเกณฑ์-ให้สพท.สอบเอง สมัครข้ามเขตได้-เหลือเฉพาะบัญชีพื้นที่

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเสร็จแล้วและรอเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบในการประชุมเดือนสิงหาคม โดยได้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยการให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสรรหาเองทั้งหมดและไม่ต้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเช่นเดียวกับการสอบครั้งที่ผ่านมา และไม่ต้องมีการขึ้น บัญชีในส่วนกลาง แต่ให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดเพราะไม่มีส่วนกลางสอบให้แล้ว
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า โดยผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเวลา 2 ปี เพื่อรอการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเดิมการสอบครั้งที่ผ่านมาให้ขึ้นบัญชีเท่ากับอัตราว่างที่ประกาศไว้เท่านั้น และต่อมามีการเรียกร้องให้ประกาศรายชื่อ แต่ก็ไม่ได้มีการขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นี้ จะทำให้ผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
          "เรื่องการสมัครสอบ จะเสนอให้มีการสมัครสอบข้ามเขตพื้นที่การศึกษาได้ เนื่องจากอาจมีบางคนอยากจะไปเป็นผู้บริหารในภูมิลำเนา การเปิดให้สอบข้ามเขตพื้นที่การศึกษาได้ จะเป็นการให้สิทธิและโอกาส ซึ่งจะเร็วกว่าการขอยื่นย้ายตามปกติ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุม ก.ค.ศ." เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว และว่า การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์เช่นเดิม โดยคุณสมบัติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.ค.ศ.แล้ว แต่ละ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ สามารถไปดำเนินการสอบคัดเลือกได้ แต่หากมีบัญชีเก่าและยังไม่ครบ 2 ปีก็ยังไม่ควรเปิดสอบใหม่ เพราะจะทำให้บัญชีเก่าถูกยกเลิก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ก.ค.ศ. เตรียมขึ้นบัญชีผู้บริหารโรงเรียนนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เครือข่ายครูและผู้บริหารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ทบทวนมติก.ค.ศ.เรื่องการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา โดยให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาที่ทำคะแนนข้อเขียนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เพื่อให้บรรจุเพิ่มเกินกว่าตำแหน่งว่างที่เคยประกาศไว้ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักงานเลขาธิการ ก.ค.ศ.ไปรวบรวมข้อมูลว่า ในชั้นที่ประกาศตำแหน่งว่างนั้น ขณะนั้นมีจำนวนเท่าใด และวันที่ 1 ต.ค. นี้ ซึ่งจะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการอีกเท่าใด เพื่อที่จะได้มาพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป
 
 
รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวเคยนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก.ค.ศ.มา 3 ครั้ง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ยืนยันมติก.ค.ศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 56 ไว้ตามเดิม คือไม่อนุมัติให้ สพฐ.ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60 จำนวน 1,224 คน เป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด แต่ก็ยังมีการเสนอขอทบทวนเรื่องนี้เข้ามาอีก
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หนังสือจากกรรมาธิการการศึกษา แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
http://admin.kn.ac.th/images_OnNews/pdfs/master_admin.pdf

หนังสือเตรียมการ2ฉบับ มีอะไรในกอไผ่..... โดยฉบับแรกเป็นการติตามผลการพัฒนาในรุ่นที่แล้ว เพื่อเตรียมพัฒนาในรุ่นต่อไป ฉบับที่2 เป็นการสำรวจข้อมูลเตรียมวิทยากรจัดอบรมพัฒนาผู้บริหาร

ทั้ง2ฉบับออกมา ตอนที่รู้ว่า ตำแหน่ง รอง สพม.หมดบัญชีไปแล้ว และคาดว่า ตำแหน่ง ผ.อ. หมดบัญชีแน่ๆ ในตุลานี้