ข่าวเด่นการศึกษาไทย

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มัธยม 2 พันแห่งเซ็นเอ็มโอยู

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub นำร่องเปิดห้องเรียนพิเศษใน 14 โรงเรียน โดยรับนักเรียนชาวต่างชาติเข้ามาเรียนร่วมกับนักเรียนไทยในหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่าขณะนี้มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนบ้างแล้ว อาทิ เกาหลี สวิตเซอร์แลนด์ ลาว จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน พม่า ฟิลิปปินส์ แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และอเมริกาแต่ยังมีจำนวนไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี โดยเฉพาะใน 7 วิชาชีพ อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล สถาปนิก และนักการบัญชี เป็นต้น จะทำให้มีเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาเรียนในโรงเรียนเหล่านี้มากขึ้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถย้ายไปเรียนโรงเรียนใดในห้องพิเศษก็ได้ เพื่อเด็กจะได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่อง เพราะผู้ปกครองจะมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงาน และได้รับวุฒิการศึกษาของไทย และในอนาคตจะทำความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาจากประเทศที่มีการทำข้อตกลง หรือเอ็มโอยูทางการศึกษาร่วมกันด้วย นอกจากนี้จะมีการขยายโครงการห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2,362 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะมีการทำเอ็มโอยูร่วมกับประเทศต่างๆ ด้วย ส่วนค่าเล่าเรียนนั้นเด็กกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเด็กไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น