ข่าวเด่นการศึกษาไทย

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สพฐ.แก้ปัญหาควบรวมโรงเรียนเล็ก


สพฐ.แก้ปัญหาควบรวมโรงเรียนเล็ก  มอบหมายเขตพื้นที่การศึกษาทั่วปท. จัดทำแผนที่พัฒนามาเสนอ ...

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่ สพฐ.ประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับตำบล ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กนำนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนที่ใหญ่ กว่า หรือไปเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน โดยที่ประชุมให้เขตพื้นที่ฯไปจัดทำแผนที่ตั้งของโรงเรียนว่า แต่ละเขตมีโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ ทุกเขตพื้นที่ฯต้องส่งแบบสำรวจข้อมูล เพื่อเสนอในการประชุม ผอ.เขตพื้นที่ในวันที่ 11-12 ก.พ.นี้ นอกจากนี้ ผู้ปกครองร้องขอเรื่องการทำประกันให้กับนักเรียนในการเดินทาง โดย สพฐ.มีแผนดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการจัดรถรับ-ส่ง คือ
1. ทำประกันชีวิตให้นักเรียน
2. ทำเอ็มโอยูพนักงานขับรถ ให้จัดหาคนรักษาความปลอดภัยรถรับ-ส่ง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น